Legal notice

I.C.E SAS - Department Aquaticam

Head Office : 5, allée des jasmins 13960 Sausset (France)

Customer Service Office : 5, allée des jasmins 13960 Sausset (France)

Tel : +33 484 258 695

Fax : +33 985 535 501

Siren number : 480 403 278 RCS Marseille

Aquaticam is a registered trademark, national id : 12 3 908 165